In de spotlight: publicatie over gemeenschappelijke daktuin van The Student Experience

Op Architectura.be verscheen recent dit artikel met de titel: ‘Studentencomplex met gemeenschappelijke daktuin mét vijver’

In dit artikel, waarin wij het ontwerp en de realisatie van de daktuin voor onze rekening namen, wordt speciale aandacht gegeven aan het waterretentie dak van The Student Experience. 

Zo lezen we: “Planten kunnen het opgeslagen regenwater in het polderdak gebruiken om te groeien en bloeien. Zo is er geen irrigatiesysteem nodig en wordt veel kraanwater bespaard. Er is een vijver waarvan het waterniveau door waterhoogtemeting en een slimme kogelkraan geregeld wordt. Het retentiedak bevat een dynamische dakstuw om het regenwater te managen, in totaal kan er 69.000 liter regenwater geborgen worden in het retentiedak systeem.

Het polderdak is opgebouwd uit een beschermlaag, retentielaag, capillaire filterlaag en speciaal substraat. Het ontwerp van de daktuin is gemaakt door De Dakdokters in opdracht van Student Experience.” 

Thanks voor het mooie artikel, Architectura.be!