Beleggen in de toekomst met een daktuin of Polderdak, een investering die rendeert

Groene daken en daktuinen worden de norm. De stad heeft ze nodig om op de toekomst voorbereid te zijn. Een begroeid dak voor uw zakelijk vastgoed of nieuwbouwproject is alleen om die reden al een slimme belegging. Nu en in de toekomst. Gemeenten zetten hierop in door eisen te stellen aan waterberging en investeren in groen. Bovendien verhoogt u de gebruikers- en belevingswaarde van uw pand en helpt u de stad weer gezond maken. Juist vanuit die sterke missie zijn we voor u de ideale bouwpartner. Laat u alvast inspireren door onze innovatieve daktuinen voor klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen!

Bijkomend voordeel voor u als vastgoedeigenaar of ontwikkelaar: uw vastgoed wordt aantrekkelijker voor (toekomstige) gebruikers en u draagt actief bij aan de verbetering van de leefomgeving in de stad. Daktuinen hebben daarnaast een koelend effect op warme dagen (meer productiviteit) en verlengen de levensduur van onderliggende dakbedekking (effect op MJOB)

Nieuwbouw: Het moment dat u ons inschakelt

We zijn graag vroegtijdig betrokken in een project, zodat functie en techniek goed op elkaar zijn afgestemd. De eisen die een gemeente bijvoorbeeld stelt ten aanzien van waterberging en (groene) kavelregels vereisen een nauwkeurige en specialistische aanpak om deze te vertalen naar een technisch plan dat voldoet.

Onze rol binnen het bouwteam

De laatste jaren werken we steeds vaker als partner samen in een bouwteam. Hier bepalen we de projectkaders (o.a. budgetten en oplossingen) en werken we samen naar een uitvoerbaar ontwerp toe. Maar ook als adviseur zijn we beschikbaar om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van duurzame plannen.

Renovatie bestaande bouw

Bij projecten in de bestaande bouw werken we direct samen met de architect en u als eigenaar. Bij voorkeur sluiten we vanaf het begin aan. Daktuinen op bestaande bouw vragen om een goede inpassing, waarbij zowel constructief als op het daksysteem specifieke aandacht nodig is. Hoe eerder we kunnen meedenken over de impact op het gebouw, des te beter de oplossing. Zo voorkomt u meerkosten achteraf of grote aanpassingen tijdens het ontwerptraject.