Polderdaken

Polderdaken hebben een verhoogde capaciteit om regenwater op te slaan, vast te houden en vertraagd af te voeren. Hierdoor is het Polderdak de ideale basis voor groene daken, daktuinen en dakparken.

Meer informatie vind je op Polderdak.nl

Waarom een Polderdak?

Door een overschot aan verhard oppervlak ontstaat er in steden een hoge druk op het rioolstelsel bij hevige regenbuien. Door klimaatverandering zullen deze regenbuien steeds extremer worden. Het Polderdak is de oplossing voor dynamische waterberging op daken. Op die manier kan er een gigantisch deel van de stad worden onthard waardoor wateroverlast wordt voorkomen. In de openbare ruimte (van tuin tot dak) zal geïnvesteerd moeten worden om de stad rainproof te maken. Regenwater kan tevens worden opgevangen en worden hergebruikt.

Regenwater is een grondstof, geen afvalstroom.

Wat is een Polderdak?

Het Polderdak bestaat uit een systeem van kratten waarin regenwater kan worden opgeslagen. Het bassin dat op die manier ontstaat kan dynamisch worden bestuurd. Op die manier is het Polderdak in staat om alle regen die op het dak valt op te slaan en op een rustig moment af te voeren naar het rioolsysteem. Op die manier wordt wateroverlast in de stad voorkomen. Daarnaast fungeert Het Polderdak als basis voor de bovengelegen functie zoals een groendak, daktuin of dakpark. Daarbij kan het water dat wordt opgeslagen in het Polderdak worden gebruikt voor de irrigatie van de bovengelegen functie.

Polderdaken Opbouw Dakdokters Amsterdam

Hoe werkt het?

Het waterbergende vermogen van Het Polderdak wordt bepaald aan de hand van de wensen van de opdrachtgever, de eisen van de waterbeheerder en de draagkracht van het dak. De maximale waterbuffer bedraagt 135 mm per m2. De hardware blijft in alle gevallen hetzelfde, alleen de instellingen worden aangepast. De prestaties van het Polderdak kunnen online worden gevolgd en indien nodig kan het systeem op afstand worden bestuurd. Uiteindelijk ontstaat er een netwerk van Polderdaken die een substantiële bijdrage leveren aan het waterbeheer van de stad.

Polderdaken Groendak Dakterras Daktuin Dakdokters

Waterberging

 • Tot 135mm waterbuffer
 • Vangt 100% van alle (piek)buien op
 • Perfecte basis voor multifunctionele daken
Polderdaken Groendak Dakterras Daktuin Dakdokters

Gestuurd waterpeil

 • Dynamische sturing van de waterafvoer
 • Veiligheidsscenario’s voor storing en bevriezing: 100% veilig
 • Volledig op zonnestroom
Polderdaken Groendak Dakterras Daktuin Dakdokters

Monitoring

 • Realtime informatie van regenval, berging en afvoer
 • Historische gegevens
Polderdaken Groendak Dakterras Daktuin Dakdokters

Besturen op afstand

 • Online inloggen op uw dak
 • Management van regenwater op wijkniveau
 • Aanpassen en beheren scenario’s