Dakterras.nl overgenomen

Vanaf januari 2022 heeft de Dakdokters haar expertise uitgebreid met de kennis en ervaring van Dakterras.nl. We zien onder klanten steeds meer de behoefte aan complete daktuinen. Hierom is ervoor gekozen de expertise van de Dakdokters en Dakterras.nl te bundelen en verder te gaan onder de naam Dakdokters. Dakdokters heeft hiertoe de domeinnaam overgenomen, het oude Dakterras.nl is niet voortgezet.