Een verleende omgevingsvergunning (bouwvergunning) is onbeperkt geldig. In sommige gevallen kan een verleende vergunning worden ingetrokken, als er gedurende een periode van 26 weken geen bouwactiviteiten hebben plaatsgevonden. Hierbij zal de gemeente op voorhand contact zoeken met de aanvrager/gemachtigde.