Op het moment dat wij de tekeningen indienen (ongeveer 4 weken na ontvangst van de archieftekeningen) start de behandelingstermijn van 8 weken bij de gemeente. Nadat de vergunning is verleend start de bezwaartermijn van 6 weken waarin omwonenden bezwaar kunnen aantekenen tegen de plannen. U dient dus rekening te houden met in ieder geval 18 weken, oftewel 4 maanden.