Uitdaging:
Gebruik het dak om een buitenruimte te maken waar de kinderen in dit Kindcentrum in aanraking komen met natuur. En zorg ervoor dat het water dat er valt op de daken slim vastgehouden kan worden zodat de tuin hier profijt van heeft.

Resultaat:
Een prachtige daktuin rondom een kas, met een polderdak dat als ‘grondwater’ dient voor de beplanting. In de tuin zit een grote diversiteit aan vaste planten en heesters die insecten aantrekken. Deze nestelen zich ook tussen de boomstammen en in de insectenhotels, terwijl vogels zich in de nestkasten huisvesten, grassen en takjes van het dak gebruiken voor hun nesten en in de waterschalen hun dorst lessen.

De slimme techniek op de polderdaken zorgt dat we het water kunnen vasthouden, maar laat het langzaam lopen als er een nieuwe bui wordt verwacht. Zo ontlasten we de riolen en zorgen we dat we regenwater maximaal benutten als grondstof. Ook op de hoger gelegen daken houden we water vast, als de tuin meer nodig heeft, kunnen we dit water hiervoor benutten.

Naast de polderdaken zijn ook de schuine sheddaken voorzien van groen en laten we de gevels komende jaren volgroeien met een diversiteit aan klimplanten.

Prachtig voorbeeld van een natuurinclusief gebouw, waar een nieuwe stadse generatie kinderen geprikkeld wordt om de verbinding met de natuur aan te gaan.

Producten: Polderdaken, specifiek daktuinsubstraten afgestemd op biodiverse beplanting, slimme Polderdaktechniek, insectenhotels, waterschalen, regenton, schuine groene daken, grondgebonden groene gevels
Jaar
: 2022
Opdrachtgever: De Stock
Aannemer: 
Architecten: Valtos Architecten en De Dakdokters voor de tuin
Locatie: Amsterdam

Deel dit project