De begroeiing kan bestaan uit vetplanten zoals vetkruid (sedum), kruiden, mossen en/of grassen (extensieve begroeiing). Ook struiken en bomen zijn bij bepaalde constructies mogelijk (intensieve begroeiing).