In de meeste gevallen blijft het dak (en het onderhoud ervan) eigendom van de VVE. In dat geval heeft u akkoord nodig van de VVE voor de aanleg van een dakterras. In het geval dat het dak uw eigendom is door een wijziging in de splitsingsakte hoeft u geen akkoord te hebben van de VVE. Ook in het laatste geval ontraden wij het om zonder aankondiging een dakterras te plaatsen.